Ministri i shtetit per mbrojtjen e sipermarrjes do te zhvilloj nje takim pune me Drejtuesin e DPSHTRR

 • Tjetër
 • Takim pune
 • 15/03/2023
 • 14:00
 • Zyrat e DPSHTRR Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Edona Bilali
 • Minister i Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes
 • Punonjes te dy institucioneve
 • Jo
 • Jo
 • Ema Vakeflliu
 • Manushaqe Gojka