Intervistë për mediat rreth projektligjit ‘‘Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror’’

Në datën 31.01.2023 në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe te Drejtat e Njeriut, u shqyrtua projektligji ‘‘Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror’’, i cili u përcoll dhe u miratua ne datën 02.02.2023 në...