Hapja e Sezonit Turistik

Promovimi i vlerave turistike, artit,kultures dhe gastronomise Lloji i Aktivitetit: Tjetër Data:: 05/05/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Valbone Shteti: Shqipëri Qarku: Kukes Bashkia: Tropoje Njësia Administrative: Bajram Curri Folësit kryesorë:: Rexhe Byberi |...

Aktivitet kulturor-artistik

Festivali i pervitshem “Sofra Dardane” Lloji i Aktivitetit: Tjetër Data:: 04/05/2023 Ora:: 17:00 Vendi i Zhvillimit:: Bajram Curri Shteti: Shqipëri Qarku: Kukes Bashkia: Tropoje Njësia Administrative: Bajram Curri Folësit kryesorë:: Rexhe Byberi |...