Promovimi i vlerave turistike, artit,kultures dhe gastronomise

 • Tjetër
 • 05/05/2023
 • 11:00
 • Valbone
 • Shqipëri
 • Kukes
 • Tropoje
 • Bajram Curri
 • Rexhe Byberi | Abdullah Domi
 • Kryetari i Bashkise | Kryetari i Qarkut
 • Kryetari i Bashkise,Kryetari i Qarkut,Artist dhe te ftuar te tjere
 • Po
 • Po
 • Klodiana Aliaj
 • Prgj,Burimet Njerezore