Festivali Zerat e rinj

Aktivitet kulturor per te nxjer ne pah talente te rinj. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Aktivitet Kulturor Data:: 16/04/2023 Ora:: 16:00 Vendi i Zhvillimit:: Qendra Kulturore Prrenjas Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Prrenjas Njësia Administrative: Prr...

Konaku i Rrajcës

Aktivitet Festiv për të nxjerrë në pah dhe për të sjellë në publik traditën dhe folklorin e pasur si dhe këngët e vallet e mrekullueshme të zonës së Rrajcës. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Aktivitet Festiv Data:: 10/04/2023 Ora:: 17:00 Vendi i Zhvillimit:: Qendra...