Miratim i Projekt Vendimeve.

 • Tjetër
 • Mbledhja e radhes e Keshillit Bashkiak
 • 24/04/2023
 • 10:00
 • Salla e Këshillit Bashkiak Prrenjas
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Prrenjas
 • Prrenjas
 • Znj.Flutura Haka
 • Kryetare e Këshillit Bashkiak Prrenjas
 • Stafi i Bashkisë Prrenjas , antarë të Këshillit Bashkiak Prrenjas
 • Jo
 • Po
 • Matilda Zerani, Specialiste në Drejtorin Juridike.
 • Maliq Alla, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit