Aktivitet Festiv për të nxjerrë në pah dhe për të sjellë në publik traditën dhe folklorin e pasur si dhe këngët e vallet e mrekullueshme të zonës së Rrajcës.

 • Tjetër
 • Aktivitet Festiv
 • 10/04/2023
 • 17:00
 • Qendra Kulturore Prrenjas
 • Shqipëri
 • Elbasan
 • Prrenjas
 • Prrenjas
 • Z. Nuri Belba | Z.Medi Hana | Znj. Albina Rira
 • Kryetar i Bashkisë Prrenjas | Drejtori i Zyrës vendore arsimore Prrenjas | Drejtor Arsimit, Kulturës dhe Sportit në Bashkinë Prrenjas
 • Përfaqësuses nga Bashkia Prrenjas, banore nga Qyteti Prrenjas, nga Njësia Administrative Rrajce, etj
 • Jo
 • Po
 • Matilda Zerani, Specialiste në Drejtorin Juridike.
 • Maliq Alla, Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit