Inspektim punimesh ne ujesjellesin e fshatit Kosine

Inspektim punimesh ne ujesjellesin e fshatit Kosine Data: 22/01/2021 Vendi i Zhvillimit: Kosine Folësit kryesorë: Kryetar Bashkie Pjesëmarrësit: Kryetar Bashkie dhe pjesemarres te...

Read More