Inspektim Punimesh

Inspektim i punimeve per “veshjen me sistemin kapote” te fasadave te pallateve Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 08/05/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Njesia Administrative Burrel Shteti: Shqipëri Qarku: Diber Bashkia: Mat Njësia...

Inspektim Punimesh

Riasfaltim i rrugeve te qytetit Burrel Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 14/04/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Njesia Administrative Burrel Shteti: Shqipëri Qarku: Diber Bashkia: Mat Njësia Administrative: Burrel Folësit kryesorë:: Agron...

Inspektim Punimesh

Inspektim i Punimeve ne depon e ujesjellesit te qyetit Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 13/04/2023 Ora:: 13:00 Vendi i Zhvillimit:: Njesia Administrative Burrel Shteti: Shqipëri Qarku: Diber Bashkia: Mat Njësia Administrative: Burrel Folësit kryesorë::...