Inspektim i punimeve per “veshjen me sistemin kapote” te fasadave te pallateve

 • Inspektim/kontroll
 • 08/05/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Burrel
 • Shqipëri
 • Diber
 • Mat
 • Burrel
 • Agron Malaj
 • Kryetar i Bashkise
 • Zv.Kryetari, Administratori i Njesise Administrative Burrel,Drejtori i Sherbimeve Bashkiake
 • Po
 • Po
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem
 • Ervin Hysa ,Sekretar i Pergjithshem