Degjesë Publike

Nje projekt qe mundeson hartimin e dokumentave me fokus vleresimin e rrisqeve te fatkeqesive per bashkine Mallakastër. Projekti ka ne fokus vlersimin e kapaciteteve perballuese dhe vlersimin e rrskut per secilen bashki. Lloji i Aktivitetit: Konsultim publik Data::...

Takim me biznesin Fermer

Diskutim mbi ecurin e Fermerit ne biznesin e tij Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim Data:: 25/03/2023 Ora:: 12.00 Vendi i Zhvillimit:: Fshati Lofkënd Shteti: Shqipëri Qarku: Fier Bashkia: Mallakaster Njësia Administrative: Ballsh Folësit kryesorë:: Z. Qerim...