Diskutim mbi ecurin e Fermerit ne biznesin e tij

 • Tjetër
 • Takim
 • 25/03/2023
 • 12.00
 • Fshati Lofkënd
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakaster
 • Ballsh
 • Z. Qerim Ismailaj | Z. Taulant Balla
 • Kryetar | Deputet te Kuvendit
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër, Fermeri Privat
 • Jo
 • Po
 • Zamir Malasi /Zv. Kryetar
 • Zamir Malasi / Zv. Kryetar