Nje projekt qe mundeson hartimin e dokumentave me fokus vleresimin e rrisqeve te fatkeqesive per bashkine Mallakastër. Projekti ka ne fokus vlersimin e kapaciteteve perballuese dhe vlersimin e rrskut per secilen bashki.

 • Konsultim publik
 • 13/04/2023
 • 13:00
 • Në pallatin e kulturës, ”Dino Kalenja” Ballsh
 • Shqipëri
 • Fier
 • Mallakastër
 • Ballsh
 • Markel Baballeku | Adisa Bala | Elvita Kabashi | Linda Gjermani | Dukate Dodaj
 • Drejtuesi i projektit | Agjencia Kombetare e Mbrotjes Civile | Analiste Programi UNDP (per tu konfirmuar) | Oficere Programi, Sida, Ambasada Suedeze (per tu konfirmuar) | eksperte, ekipi i projektit
 • Përfaqësues të Bashkisë Mallakastër
 • Jo
 • Po
 • Z. Zamir Malasi / Zv. Kryetar
 • Z. Zamir Malasi / Zv. Kryetar