Regjistrim pronash

Regjistrim pronash Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Regjistrim Data:: 29/03/2023 Ora:: 08:00 Vendi i Zhvillimit:: Sopot Shteti: Shqipëri Qarku: Dibër Bashkia: Bulqizë Njësia Administrative: Bulqizë Folësit kryesorë:: Ulvi HysaPozicioni: Përgjegjës Pjesëmarrësit:...

Inspektim

Inspektim rruge Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 28/03/2023 Ora:: 09:00 Vendi i Zhvillimit:: Fushë Bulqizë,Ostren,Trebisht Shteti: Shqipëri Qarku: Dibër Bashkia: Bulqizë Njësia Administrative: Bulqizë Folësit kryesorë:: Lefter AllaPozicioni: Kryetar...

Inspektim

Inspektim urash Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 27/03/2023 Ora:: 12:00 Vendi i Zhvillimit:: Vlashej, Tërnovë e Vogël Shteti: Shqipëri Qarku: Dibër Bashkia: Bulqizë Njësia Administrative: Bulqizë Folësit kryesorë:: Lefter AllaPozicioni: Kryetar Bashkie...

Inspektim

Inspektim ndriçimi i rrugëve Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 27/03/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Boçevë,Gjuras Shteti: Shqipëri Qarku: Dibër Bashkia: Bulqizë Njësia Administrative: Bulqizë Folësit kryesorë:: Lefter AllaPozicioni: Kryetar Bashkie...