Inspektim punimesh në rehabilitimin e një rruge

 • Inspektim/kontroll
 • 09/05/2023
 • 10:00
 • Peladhi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • Bulqize
 • Gezim Xhafa
 • Kryetar bashkie
 • Punonjes sherbimesh
 • Jo
 • Po
 • Haxhi Pulja
 • Haxhi Pulja