Riinspektim

Bashkitë përkatëse janë inspektuar gjatë muajit shkurt 2023 dhe në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit, masa për to është “Paralajmërim” , për rrjedhojë është përcaktuar që do të riinspektohen Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 20/04/2023 Ora:: 08:00...

Riinspektim

Bashkitë përkatëse janë inspektuar gjatë muajit shkurt 2023 dhe në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit, masa për to është “Paralajmërim” , për rrjedhojë është përcaktuar që do të riinspektohen Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 12/04/2023 Ora:: 08:00...

Riinspektim

Bashkitë përkatëse janë inspektuar gjatë muajit shkurt 2023 dhe në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit, masa për to është “Paralajmërim” , për rrjedhojë është përcaktuar që do të riinspektohen Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 11/04/2023 Ora:: 08:00...

Riinspektim

Bashkitë përkatëse janë inspektuar gjatë muajit shkurt 2023 dhe në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit, masa për to është “Paralajmërim” , për rrjedhojë është përcaktuar që do të riinspektohen Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 06/03/2023...