Plani i ri Kombëtar i Emergjencave Civile bëhet në vijim të punës dhe pas përfundimit të 2 dokumenteve po aq jetike për vendin, si Strategjia Kombëtare e Zvogëlimit të Riskut dhe Plani Veprimit si dhe Dokumenti Kombëtar i Vlerësimit të Riskut.
Procesi i konsultimeve do të udhëhiqet nga një ekip me ekspertë vendas e të huaj, ku do të zhvillohen takime me të gjithë aktorët dhe asistojnë grupin ndërinstitucional të punës i ngritur për përgatitjen e Planit të Ri Kombëtar të Emergjencave Civile.

 • Tryezë diskutimi
 • 27/04/2023
 • 09:00
 • Tirane, Tirana International Hotel
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 1
 • Haki Cako
 • Drejtor i Pergjithshem
 • Pjesetaret e grupit te punes te ngritur me urdhrin nr 59 date 29.06.2021 te Kryeministrit
 • Jo
 • Jo
 • Ledjo Hoxha, Pergjegjes Sektori Shtypit, Komunikimit dhe Marredhenieve me Publikun
 • Haki Çako, Drejtor i Pergjithshem