Bashkitë përkatëse janë inspektuar gjatë muajit shkurt 2023 dhe në Vendimin Përfundimtar të Inspektimit, masa për to është “Paralajmërim” , për rrjedhojë është përcaktuar që do të riinspektohen

 • Inspektim/kontroll
 • 12/04/2023
 • 08:00
 • Bashkia Bulqize
 • Shqipëri
 • Diber
 • Bulqize
 • 1
 • N/A
 • Pergjegjes Sektori
 • N/A
 • Jo
 • Jo
 • Ledjo Hoxha, Pergjegjes Sektori Shtypit, Komunikimit dhe Marredhenieve me Publikun
 • Haki Çako, Drejtor i Pergjithshem