Takim sipas PVA 2023

Objektivat kryesore të takimit: Kërkesa për aplikimin e sa më shumë dënimeve alternative si një nga masat më suportuese ndaj të dënuarve. Diskutimi mbi zbatimin e dënimeve alternative dhe masave shtrënguese të cilat aplikohen nga gjykata dhe zbatohen nga shërbimi i...

Takim sipas PVA 2023

📌 Në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve, Dega Territoriale e Shërbimit të Provës Durrës ka zhvilluar takim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Ky takim u realizua me pjesëmarrjen e z. Paulin Çera – Kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe...

Aktivitet sipas PVA 2023

Takim me gjyqtare te gjykates se rrethit me qellim diskutimin e problematikave te perbashketa gjate zbatimit te denimeve alternative Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 15/03/2023 Ora:: 12:00 Vendi i Zhvillimit:: Sarande prane gjykates se...