Takim mbi ndergjegjesimin e nxenesve per masat alternative te shmangies.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 28/04/2023
 • 11:00
 • Shkolla e mesme "Gjergj Pekmezi"
 • Shqipëri
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Pogradec
 • Suela Llakmani
 • Drejtor i Deges Territoriale te Sherbimit te Proves Pogradec
 • Suela Lakmani, Drejtor i Deges Territoriale te Sherbimit te Proves Pogradec
 • Jo
 • Jo
 • Anesti Kapllani, Drejtor
 • Ervin Hoxha, Drejtor i Pergjithshem