Mbledhje konstituimi

Do te behet mbledhja e konstituimit te Keshillit te Qarkut Kukes per 2023 – 2027, me pjesemarrjen e drejtuesve lokal dhe te medias etj. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Konstituimi i Keshillit te Qarkut Kukes Data:: 11/09/2023 Ora:: 11.00 Vendi i Zhvillimit::...