Do te behet mbledhja e konstituimit te Keshillit te Qarkut Kukes per 2023 – 2027, me pjesemarrjen e drejtuesve lokal dhe te medias etj.

 • Tjetër
 • Konstituimi i Keshillit te Qarkut Kukes
 • 11/09/2023
 • 11.00
 • Salla e mbledhjeve prane Keshillit te Qarkut Kukes , Rruga" Universiteti Lagje nr. 1 Kukes.
 • Shqipëri
 • Kukes
 • Kukes
 • Kukes
 • Destan Spahiu | Rexhe Byberi
 • Sekretari i Keshillit te Qarkut | Keshilltari me i vjeter i zgjedhur
 • Kryetari ne detyre i Keshillit te Qarkut, Prefekti i Qarkut Kukes, Anetaret e zgjedhur te Keshillit te Qarkut, Media , OJQ dhe OJF, etj
 • Po
 • Po
 • Omer Llukovi , P/Sektorit te Sherbimeve prane Keshillit te Qarkut Kukes
 • Sanije Hallaçi, Drejtor i Drejtorise Finances , Juridike , Menaxhimit te Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve .