konference nderkombetare

Gjykata e Lartë e Shqipërisë feston 110-vjetorin e saj më 10 maj 2023. Me këtë rast, Gjykata e Lartë organizon një konferencë ndërkombëtare të nivelit të lartë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës, “Instrumenti Horizontal për Ballkanin...