Gjykata e Lartë e Shqipërisë feston 110-vjetorin e saj më 10 maj 2023. Me këtë rast, Gjykata e Lartë organizon një konferencë ndërkombëtare të nivelit të lartë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Europës, “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë III”, në kuadër të veprimit “Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtës së pronës dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së në Shqipëri”.

 • Tjetër
 • 10/05/2023
 • 10:00
 • hotel rogner
 • Shqipëri
 • tirane
 • tirane
 • nr.2
 • Z.Sokol Sadushi | Z. Bajram Begaj, | Znj. Holta Zaçaj | Znj. Naureda Llagami, | Znj. Christiane Hohmann | Znj. Yuri Kim | Z. Christophe Poirel
 • Zv.Kryetar i Gjykates se L arte | President i Republikës së Shqipërisë | Kryetare e Gjykatës Kushtetuese | Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor të Shqipërisë | Ambasadore e BE-së | Ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës | Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Drejtave të Njeriut dhe Shtetit të së Drejtës, Këshilli i Evropës
 • te Gjykatës së Larte dhe te Gjykatave te Kasacionit Itali, Maqed.Veriut, Kosove, Gjykata Federale SHBA, Gjermani, gjyqtare neGjykaten e Larte nga Ajzerbaxhan , Turqi
 • Po
 • Jo
 • anila kulo
 • kancelari