Author: Arban Gjoka

Inspektim Punimesh

Inspektim Punimesh ne Ujesjellesin e Marshej Nj.A Shkrel Data: 20/02/2021 Ora: 10:00 Vendi i Zhvillimit: Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder Folësit kryesorë: Kryetari Bashkisë Pjesëmarrësit: Kryetari Bashkisë dhe pjestare te...

Read More

Inspektim Punimesh

Inspektim i Punimeve në Shkollën Dedaj Nj.A Shkrel Data: 20/02/2021 Ora: 12:00 Vendi i Zhvillimit: Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder Folësit kryesorë: Kryetari Bashkisë Pjesëmarrësit: Kryetari Bashkisë dhe pjestarë të...

Read More

Inspektim Punimesh

Inspektim i Punimeve në  Ujesjellësin e Bajzës Nj.A Kastrat Data: 19/02/2021 Ora: 10:00 Vendi i Zhvillimit: Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder Folësit kryesorë: Kryetari Bashkisë Pjesëmarrësit: Kryetari Bashkisë dhe udheheqesi...

Read More

Inspektim Punimesh

Inspektim punimesh Rruga Gruemirë Data: 18/02/2021 Ora: 10:00 Vendi i Zhvillimit: Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder Folësit kryesorë: Kryetari Bashkisë Pjesëmarrësit: Kryetari Bashkisë dhe pjestarë të Kabinetit të...

Read More

Inspektim Punimesh ne Rrugen Bratosh

Inspektim Punimesh ne Rrugen Bratosh Nj.A Kastrat Data: 17/02/2021 Ora: 12:00 Vendi i Zhvillimit: Bashkia Malësi e Madhe Qarku Shkoder Folësit kryesorë: Kryetari Bashkisë Pjesëmarrësit: Kryetari Bashkisë dhe pjestare te...

Read More
  • 1
  • 2

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content