Inspektim në lagjen e Re

Inspektimi për të parë ecurinë e punimeve në hapjen e kanalizimeve Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 29/03/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Lagje e Re Shteti: Shqipëri Qarku: Kukës Bashkia: Kukës Njësia Administrative: Kukës Folësit kryesorë:: Safet...

Inspektim gjimnazi “Havzi Nela”

Inspektimi për të parë ecurinë e punimeve për rikualifikimin në gjimnazin e qytetit Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 27/03/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Gjimnazi “Havzi Nela” Shteti: Shqipëri Qarku: Kukes Bashkia: Kukes Njësia Administrative:...

Takim në Zapod

Takim me banorët e fshatit Zapod, njësia Zapod, për problematikat e zonës Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim/bashkëbisedim Data:: 26/03/2023 Ora:: 15:30 Vendi i Zhvillimit:: Fshati Zapod Shteti: Shqipëri Qarku: Kukes Bashkia: Kukes Njësia Administrative: Zapod...

Takim në fshatin Buzëmadhe

Takim me banorët e fshatit Buzëmadhe, njësia Grykë-Çajë, për problematikat e zonës Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Takim/bashkëbisedim Data:: 26/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Fshati Buzëmadhë Shteti: Shqipëri Qarku: Kukes Bashkia: Kukes Njësia...