Inspektimi për të parë punimet e rrugës

 • Inspektim/kontroll
 • 30/03/2023
 • 10:00
 • Tejderine, Ujmisht
 • Shqipëri
 • Kukës
 • Kukës
 • Ujmisht
 • Safet Gjici
 • Kryetar i Bashkisë Kukës
 • Kryetari i Bashkisë, zv/kryetari,
 • Jo
 • Jo
 • Defrim Korbi, Sekretari i Përgjthshëm
 • Defrim Korbi, Sekretari i Përgjthshëm