Prezantim

Prezantim me fotografi te investimeve ne infratrukturen arsimore Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Prezantim Data:: 27/04/2023 Ora:: 08:00 Vendi i Zhvillimit:: Durres Shteti: Shqipëri Qarku: Durres Bashkia: durres Njësia Administrative: durres Folësit kryesorë:: Nuk...

Prezantim

Prezantim me fotografi te investimeve ne infratrukturen rrugore Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Prezantim Data:: 26/04/2023 Ora:: 08:00 Vendi i Zhvillimit:: Durres Shteti: Shqipëri Qarku: Durres Bashkia: durres Njësia Administrative: durres Folësit kryesorë:: Nuk...

Prezantim

Prezantim me fotografi te investimeve ne infratrukturen arsimore Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Prezantim Data:: 25/04/2023 Ora:: 08:00 Vendi i Zhvillimit:: Durres Shteti: Shqipëri Qarku: Durres Bashkia: durres Njësia Administrative: durres Folësit kryesorë:: Nuk...

Prezantim

Prezantim me fotografi te investimeve ne infratrukturen rrugore Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Fotografi Data:: 24/04/2023 Ora:: 08:00 Vendi i Zhvillimit:: Durres Shteti: Shqipëri Qarku: Durres Bashkia: durres Njësia Administrative: durres Folësit kryesorë:: Nuk...

Dita e tokes

Aktivitet ne kuader te Dites se tokes, ne sektor Rinia Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 23/04/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Durres, Sektor rinia Shteti: Shqipëri Qarku: Durres Bashkia: durres Njësia Administrative: durres Folësit...