Aktivitet ne kuader te Dites se tokes, ne sektor Rinia

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 23/04/2023
 • 11:00
 • Durres, Sektor rinia
 • Shqipëri
 • Durres
 • durres
 • durres
 • Nuk ka
 • Nuk ka
 • Grupw vullnetaresh te ndryshem
 • Jo
 • Po
 • Almiva Llaci
 • Dhurata Gjoka