Bashkebisedim me komunitetin.

Takim me komunitetin per problemet e infrastruktures dhe bujqesise . Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data:: 13032023 Ora:: 12.30 deri 13.45 Vendi i Zhvillimit:: Ambjent ne Lokal ( i pa caktuar). Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Belsh Njësia...

Bashkebisedim me komunitetin.

Bashkebisedim me komunitetin per projektet e lagjes dhe problemet ne infrastrukture. Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data:: 10032023 Ora:: 11.00 deri 12.30 Vendi i Zhvillimit:: Ambjent i pa caktuar. Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Belsh Njësia...

Bashkebisedim me fermeret.

Bashkebisedim me fermeret per problemet e buqesise dhe blektorise. Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data:: 09032023 Ora:: 11.00 deri 12.30 Vendi i Zhvillimit:: Ambjent i pa caktuar. Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Belsh Njësia Administrative: Kajan...

Bashkebisedim me komunitetin.

Bashkebisedim me komunitetin per problemet dhe projektet qe ka fshati. Lloji i Aktivitetit: Tryezë diskutimi Data:: 09032023 Ora:: 10.00 deri 10.45 Vendi i Zhvillimit:: Ambjent i pa caktuar. Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Belsh Njësia Administrative: Kajan...