Jave informimi ne kuader te thirrjes se hapur per aplikime per PKKZH

AKKSHI ka hapur thirrjen e re per projekt propozime  ne kuader te Programit Konbetar te Kerkim Zhvillimit, perfituesit kryesore te te cilit jane universitetet. Per kete arsye, u zhvillua java informative me perfaqesues nga...

Read More