Konference Kombetare e organizuar per te mbeshtetur kerkimin Shkencor ne Insitucionet e Arsimit te Larte

 • Tjetër
 • 04/04/2023
 • 10.00
 • Hotel Tirana International , Sheshi Skenderbej, Tirane
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • -
 • Z.Edi Rama | Znj. Evis Kushi | Znj. Mirela Muça | Z. Artan Hoxha | pjesmarres te tjere
 • Kryeminister | Minister i Arsimit dhe Sportit | Drejtoresh e Pergjithshme | Rektor i UT | Akademike te ndryshem
 • Z. Edi Rama , Znj. Evis Kushi, Znj. Mirela Muça, Z. Artan Hoxha dhe akademike te tjere
 • Po
 • Jo
 • Klea Krimçe, Specialist i Burimeve Njerzore / Protokoll/Arkive
 • Znj. Mirela Muça, drejtoresh e Pergjithshme