Me datë 04 prill 2023 ora 11:00 takimi I KMC në qark në lidhje me marrjne e masave para fillimit të sezonit për menaxhimin e situatave të pritshme të zjarreve

Takimi I Komisionit te Mbrojtjes Civile në Qark në lidhje me marrjne e masave para fillimit të sezonit për menaxhimin e situatave të pritshme të zjarreve ” Lloji i Aktivitetit: Aktivitet ndërgjegjesues/informues Data:: 04/04/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit::...