Inspektim në Qarkun Tiranë

Inspektim në qarkun Tiranë. Pjese e axhendes se KM. Data: 11/01/2021 Ora: 10:00 - 12:00 Vendi i Zhvillimit: Qarku Tiranë Folësit kryesorë: Kryeministri Z. Edi Rama Pjesëmarrësit: Personat pergjegjes per...

Read More