Prezantim me video

Thirrje qytetareve te ushtrojne te drejten e votes. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Data:: 05/05/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Rrogozhine Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Rrogozhine Njësia Administrative: Rrogozhine Folësit kryesorë:: Edison...

Prezantim

Prenzatim me video te investimeve ne Infrastrukturen rrugore(Rehabilitimi i Rruges “Spille, Guri i Lemuar” deri”Hauzi i Vile Bashtoves”. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Data:: 08/05/2023 Ora:: 10.00 Vendi i Zhvillimit:: Rrogozhine Shteti: Shqipëri...

Prezantim

Prezantim me video ne infrastrukturen rrugore ( Rruga Sinaballaj) Lloji i Aktivitetit: Tjetër Data:: 05/05/2023 Ora:: 18;00 Vendi i Zhvillimit:: Rrogozhine Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Rrogozhine Njësia Administrative: Rrogozhine Folësit kryesorë::...

Prezantim

Prezantim me video( Rikonstruksioni i Diges se Okshtunit, Lekaj) Lloji i Aktivitetit: Tjetër Data:: 05/05/2023 Ora:: 17;00 Vendi i Zhvillimit:: Rrogozhine Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Rrogozhine Njësia Administrative: Rrogozhine Folësit kryesorë::...

Prezantim

Prezantim me video ( UK Rrogozhine) Lloji i Aktivitetit: Tjetër Data:: 05/05/2023 Ora:: 16;00 Vendi i Zhvillimit:: Rrogozhine Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Rrogozhine Njësia Administrative: Rrogozhine Folësit kryesorë:: -Pozicioni: - Pjesëmarrësit: - Me...