Dhenie titulli ¨Qytetar Nderi’

Dorezim titulli qytetar nderi akorduar nga Keshilli Bashkiak te mjekut pukjan Z.Musa Velaj. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Dorezim titulli qytetar nderi akorduar nga Keshilli Bashkiak Data:: 18/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Pallati i Kultures...