Inspektim

Inspektim punimesh tek vendtakimi i perroit Sheh me lumin Gostime. Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 08/04/2023 Ora:: 09:00 Vendi i Zhvillimit:: Polis-Sheh Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Librazhd Njësia Administrative: Polis Folësit kryesorë::...

Inspektim

Inspektim i fillimit të punimeve në fshatin Gjovaç Njësia Administive Polis. Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 18/03/2023 Ora:: 12:00 Vendi i Zhvillimit:: Njësia Administrative Polis Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Librazhd Njësia Administrative:...

Inspektim

Inspektim i punimeve ne Shkollen 9-vjecare Mirake-Plane Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 16/03/2023 Ora:: 11:00 Vendi i Zhvillimit:: Fshati Mirake-Plane, Njesia Administrative Polis Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Librazhd Njësia Administrative:...

Inspektim

Inspektim Ujsjellesi Polisit Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 16/03/2023 Ora:: 09:00 Vendi i Zhvillimit:: Njesia Administrative Polis Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Librazhd Njësia Administrative: Polis Folësit kryesorë:: Damian Gjiknuri |...

Inspektim

Inspektim i punimeve Rikualifikimi Urban ne Mirake-Plane Lloji i Aktivitetit: Inspektim/kontroll Data:: 16/03/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Fshati Mirake-Plane, Njesia Administrative Polis Shteti: Shqipëri Qarku: Elbasan Bashkia: Librazhd Njësia...