Ndarje pakosh ushqimore

Ne bashkepunim me OJF “Care for Albania” do te ndahen pako ushqimore per pensionistet e vetmuar. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: --- Data:: 25/03/2023 Ora:: 15:30 Vendi i Zhvillimit:: Korce Shteti: Shqipëri Qarku: Korce Bashkia: Korce Njësia...

Vizite ne teqene e Turanit

Kryetari i bashkise do te vizitoje teqene e Turanit. Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Vizite Data:: 25/03/2023 Ora:: 11:30 Vendi i Zhvillimit:: Turan, Korce Shteti: Shqipëri Qarku: Korce Bashkia: Korce Njësia Administrative: Drenove Folësit kryesorë:: Sotiraq...