Pjesëmarrje në aktivitetin e projektit “Karriera ime nga zero në hero” organizuar nga Youth for Social Changes

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/05/2023
 • 16:00 - 17:00
 • EuroStar Hotel
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • 9
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Punonjësit dhe te rinjtë e organizatës Youth for Social Changes
 • Jo
 • Po
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti