Ne vijim te eventit startues te projektit “Zbatimi i sistemit te palajmerimit te hershem dhe te nxenit socio-emocional ne shkollat profesionale”, te zbatuar nga UNICEF Shqiperi ne bashkepunim me AKPA, do te zhvillohet trajnimi ne Durrës me pjesemarrjen e shkollave “Beqir Çela”, Durrës, “Hysen Çela”, Durrës, “Charles Telford Erickson”, Golem, “Ali Myftiu”, Elbasan, “Sali Ceka”, Elbasan, “Mihal Shahini”, Cërrik.

 • Aktivitet ndërgjegjesues/informues
 • 10/05/2023
 • 9.30-16.00
 • Hotel Henri
 • Shqipëri
 • Durres
 • Durres
 • Durres
 • Mirela Andoni
 • Kordinatore e Projektit
 • Albana Qorri, Shkolla "Mihal Shahini", Cërrik 2. Etleva Rovina, Shkolla "Mihal Shahini", Cërrik 3. Ana Mino, Shkolla "Mihal Shahini", Cërrik 4. Etleva Kacanja, Nen/Drejtor, Shkolla Profesionale "Beqir Çela", Durrës 5. Xhemaile Shqopa, Psikologe Shkolla Profesionale "Beqir Çela", Durrës 6. Aida Himçi, Shkolla Profesionale "Beqir Çela", Durrës 7. Floriana Stefani, Shkolla Profesionale "Beqir Çela", Durrës 8. Euglent Ceci, Shkolla Profesionale "Beqir Çela", Durrës 9. Jonida Kuçuqi,Nen/Drejtor, Shkolla e Mesme Teknologjike "Hysen Çela", Durrës 10. Diana Kacerja, Psikologe Shkolla e Mesme Teknologjike "Hysen Çela", Durrës 11. Suela Çela, Shkolla e Mesme Teknologjike "Hysen Çela", Durrës 12. Eriola Paja, Shkolla e Mesme Teknologjike "Hysen Çela", Durrës 13. Xhejni Tanuzi, Shkolla e Mesme Teknologjike "Hysen Çela", Durrës 14. Roland Baxhaku, Nen/Drejtor, Shkolla e mesme profesionale "Ali Myftiu", Elbasan 15. Hane Moli, Punonjëse sociale, Shkolla e mesme profesionale "Ali Myftiu", Elbasan 16. Urani Sota, Shkolla e mesme profesionale "Ali Myftiu", Elbasan 17. Viron Greco, Shkolla e mesme profesionale "Ali Myftiu", Elbasan 18. Alketa Kanani, Shkolla e mesme profesionale "Ali Myftiu", Elbasan 19. Lonidha Haxhinikolla, Drejtor, Shkolla e mesme profesionale "Sali Ceka", Elbasan 20. Alda Palla, Shkolla e mesme profesionale "Sali Ceka", Elbasan 21. Majlinda Muça, Psikologe Shkolla e mesme profesionale "Sali Ceka", Elbasan 22. Mirela Sarja, Shkolla e mesme profesionale "Sali Ceka", Elbasan 23. Enkeleda Bedhija, Shkolla e mesme profesionale "Sali Ceka", Elbasan 24. Alda Palla, Shkolla e mesme profesionale "Sali Ceka", Elbasan 25. Zana Hoxha, Shkolla e Mesme e Agrobiznesit Golem "Charles Telford Erickson" 26. Lindita Xhaxha, Shkolla e Mesme e Agrobiznesit Golem "Charles Telford Erickson" 27. Fatbardha Kalemi, Shkolla e Mesme e Agrobiznesit Golem "Charles Telford Erickson" Jonela Ciko – Përgjegjëse ne Sektorin e Koordinimit te orfuesve te AFP Eva Stefo - Specialiste ne Sektorin e Koordinimit te orfuesve te AFP
 • Jo
 • Jo
 • Pranvera Toska, specialiste Drejtoria e Marredhenieve me Publikun
 • Klevis Hysa, Drejtor i Përgjithshëm