Inspektim i punimeve ne rrugen “Buzallaret” “dhe Dortaj” (Asfaltim)

 • Inspektim/kontroll
 • 08/05/2023
 • 10:00
 • Njesia administrative Kurjan
 • Shqipëri
 • Fier
 • Roskovec
 • Kurjan
 • Z. Arben Duka
 • Pergjegjes i sektorit te zbatueshmerise se investimeve
 • Perfaqesues te Bashkise Roskovec dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi, Drejtor Kabineti, Bashkia Roskovec
 • Delina Hoxha, Sekretar i Pergjithshem, Bashkia Roskovec