“Azhornimi i tokave bujqesore , nje proces i perbashket (Bashki- ASHK) dhe i rendesishem ne certifikimin e tyre”

Ky takim sqarues me fermeret banore te Bashkise Roskovec , zhvillohet ne perfundim te procesit te azhornimit te tokave bujqesore te perfituesve perkates sipas ligjit nr.7501 date 19.07.1991  “Per Token” .Ky eshte nje...

Read More