Ndihma Juridike Falas. Si përdoret dhe kujt i ofrohet?

 • Tjetër
 • Interviste
 • 07/05/2023
 • 15.30
 • RTV Klan -Edicioni i lajmeve
 • Shqipëri
 • Tiranë
 • Tiranë
 • Pranë Ish – Kinostudio, 1007
 • Ergys Qirici
 • Drejtor i Përgjithshëm
 • Erikleda Dorezi -Gazetare
 • Po
 • Jo
 • Enidjola Cenaj, Specialist Burime Njerëzore dhe Shërbimeve
 • Ergys Qirici, Drejtor i Përgjithshëm