Intervistë rreth gjuhës së urrejtjes dhe posterave gjatë fushatës zgjedhore

 • Tjetër
 • interviste
 • 08/05/2023
 • 11:00
 • Faxnews
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tiranë
 • Z. Robert GAJDA- Komisioner
 • Komisioner
 • z. Robert Gajda Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
 • Po
 • Po
 • Bajram Bakalli, Specialist i Burimeve Njerëzore
 • Ana Muça, Drejtor Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse