Aktivitet per festen e Shen Gjergjit

 • Tjetër
 • Aktivitet per festen e Shen Gjergjit
 • 08/05/2023
 • 11:00
 • Njesia Administrative Peshkopi
 • Shqipëri
 • Diber
 • Diber
 • Peshkopi
 • Rahim Spahiu
 • Kryetar i Bashkise
 • Kryetari i Bashkise
 • Jo
 • Po
 • Malbora Lala, Pergjegjes i Burimeve Njerezore
 • Urjeta Kurti, Sekretare e Pergjithshme