Aktivitet artistik, kulturor dhe informues mbi qytezen e Lufit.

 • Tjetër
 • 06/04/2023
 • 10:30
 • Luf , ne sheshin kryesor
 • Shqipëri
 • Shkoder
 • Puke
 • Qerret
 • Z. Gjon Gjonaj | Z. Martin Perdedaj
 • Kryetar Bashkie | Administrator i njesise
 • Kryetari z.Gjon Gjonaj, Zv.kryetare znj.Ershela Gjoni , Nenprefekte znj. Besmira Aliaj, administrator i njesise administrative Qerret z.Martin Perdedaj......
 • Po
 • Po
 • Emirjona Pergjegjaj, drejtor DMBNJ
 • Emirjona Pergjegjaj , drejtor DMBNJ