Inspektim i punimeve ne objektin “Sistemimi i qendres Mbers dhe i godines per sherbime komunitare”

 • Inspektim/kontroll
 • 04/05/2023
 • 09:00
 • Mbers, Njesia administrative Kurjan
 • Shqipëri
 • Fier
 • Eoskovec
 • Kurjan
 • Z.Arben Duka
 • Pergjegjes i sektorit te zbatueshmerise se Investimeve
 • Perfaqesues te bashkise dhe te firmes zbatuese
 • Jo
 • Po
 • Reja Cjapi , Drejtor kabo
 • Delina Hoxha, sektretar i Pergjithshem