Shpallja e Fituesve te Fondit te Teatrit per te rinjte

 • Tjetër
 • Shpallje e fituesve
 • 05/05/2023
 • 12:30
 • Art Turbina
 • Shqipëri
 • Tirane
 • Tirane
 • Tirane
 • Elva Margariti | Gjergj Prevazi
 • Minister i Kultures | Drejtor i Teatrit Eksperimental Kujtim Spahivogli
 • Minister i Kultures znj.Elva Margariti, Drejtori Gjergj Prevazi, Stafi i Teatrit dhe regjisoret fitues
 • Po
 • Jo
 • Xhulia Xhaferi, Asistente e Sekretarit te Pergjithshem
 • Zerina Bruci, Sekretar i Pergjithshem