Seancë Plenare

Diskutime dhe votim per disa projektligje Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Seancë Plenare Data:: 16/02/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Parlamenti Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Nr 2 Folësit kryesorë:: Deputet dhe...

:Seancë Plenare

Njoftime dhe diskutime Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Seancë Plenare Data:: 13/02/2023 Ora:: 17:00 Vendi i Zhvillimit:: parlamenti Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Nr 2 Folësit kryesorë:: DeputetPozicioni: Deputet...

Parlament

Seancë Plenare Lloji i Aktivitetit: Tjetër Tjetër: Seancë Plenare Data:: 02/02/2023 Ora:: 10:00 Vendi i Zhvillimit:: Parlamenti Shteti: Shqipëri Qarku: Tirane Bashkia: Tirane Njësia Administrative: Nr 2 Folësit kryesorë:: Deputetë dhe MinistraPozicioni: Deputetë dhe...