Vizite në shkollën 9 vjeçare “1 Maji” në Berat në orën 13:00, datë 4 Maj, në kuadër të programit Jashtë Orarit Mësimor (JOM). Me këtë rast, Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, znj. Bora Muzhaqi do të vizitojë dhe takojë nxënësit që ndjekin kurset tematike që zhvillohen ditën e enjte: permakulturë, sport, piktura, teatri, kori dhe teknologjia

 • Tjetër
 • Vizitë
 • 04/05/2023
 • 13:00 - 14:00
 • Shkolla 9 vjeçare “1 Maji”
 • Shqipëri
 • Berat
 • Berat
 • Qyteti berat
 • Znj. Bora Muzhaqi
 • Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët
 • Nxënësit e regjistruar në kurset e programit JOM dhe punonjës të MSHRF
 • Jo
 • Jo
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti
 • Arlinda Topçiu, Drejtor Kabineti